Randers Sterilcentral 

Jorton og Multi-Tek i samarbejde om stort byggeri på Randers Sygehus!

Jorton, en landsdækkende leverandør af bygge- og anlægsløsninger, stod med ansvaret for byggeriet af en ny Sterilcentral på Randers Sygehus i 2020/21, og valgte Multi-Tek som leverandør af ståldøre, –porte og vinduespartier.

Direkte adspurgt om valget af leverandør, udtaler Projektleder Claus Halkjær Rasmussen fra Jorton:

”Hospitalsbyggerier er specielle, og stiller store krav til kvalitet og holdbarhed i løsningerne, på grund af dagligdagens hårde udfordringer. Desuden er der ofte tale om løsninger med høj kompleksitet. Disse faktorer gør, at feltet af mulige leverandører snævres ind.

Vi var overbeviste om, at Multi-Tek kunne indfri kravene, bl.a. med baggrund i deres mange erfaringer med sygehusbyggerier. En sidegevinst var Multi-Tek’s placering i Randers, da vi hos Jorton gerne ser en vis lokal forankring i vores byggerier. Rent praktisk havde det også sine fordele, da Multi-Tek var meget fleksible i forhold til leverancer og montage.

Kompleksiteten i sygehusbyggerier er typisk lig med mange specielløsninger. Døre, porte og vinduesløsninger skal ofte speciel tilpasses, både hvad angår mål, udformning og opbygning. Foruden det produktionsmæssige skal leverandøren også bidrage med ekspertise i ordreprocessen (bl.a. i form af opmåling) og montage.”

Som påpeget af Claus Halkjær Rasmussen er kravene ved sygehusbyggerier ofte store og komplekse, og rækker langt bredere end kun selve produkterne.

I Multi-Tek er vi stolte af, at Jorton valgte os som leverandør til byggeriet af Sterilcentralen. Vi har mere end 30 års erfaring med sygehusbyggerier, og har et indgående kendskab til de krav og udfordringer, der er i spil.

Om selve samarbejdet med Multi-Tek siger Claus Halkjær Rasmussen:

“Med komplekse løsninger stiger kravene til en leverandør. Der skal være fuldstændig styr på leveranceprocessen og dokumentationen, og i montagefasen er der behov for erfarne folk, der evner at finde de helt rette løsninger. Det oplevede vi med Multi-Tek’s montører”.

Afslutningsvist “skubber” Claus Halkjær Rasmussen lidt til Multi-Tek:

”Nu, skal det jo ikke fremstå som om alt var 100% perfekt – for sådan er det jo sjældent i byggesager! Der var forhold, som krævede justeringer og rettelser efter levering. 

Jeg har efterfølgende evalueret projektet sammen med Multi-Tek for at afklare hvordan de, som leverandør, kan understøtte os bedre i fremtiden. I den dialog har jeg oplevet lydhørhed og åbenhed over for mine input – og sådan skal det også være, set fra min stol.

Samlet set er jeg rigtig godt tilfreds, og vil være helt tryg ved at bruge Multi-Tek som leverandør i fremtiden.”

I Multi-Tek har salgskonsulent Annette Rasmussen haft ansvaret for leverancen og samarbejdet med Jorton. Anette kigger også tilbage på et godt forløb, og udtaler:

“Trods vores store erfaring med sygehusbyggerier, lærer vi hele tiden nyt i samarbejdet med håndværkere, entreprenører og bygherrer. Evalueringen med Claus var rigtig givtig, og har givet os nogle centrale input til at styrke vores fremtidige leverancer.”

Hvid_dør
Randers_sterilcentral_01_lille
Multi-Tek’s speciale er at tilpasse produkter og løsninger 100% til din situation samt sikre din virksomhed en fleksibel og hurtig købsoplevelse, lige fra rådgivning til levering og montering. Har din virksomhed brug for stål- og glasløsninger til sikring mod brand, indbrud og lyd, er vi klar til at hjælpe.
Scroll to Top