Brandporte og skydeporte i standard- og specialmål

Hos Multi-Tek tilbyder vi brandporte og skydeporte i diverse mål og til forskellige formål. Vi producerer og leverer nemlig brandsikre stålskydedøre til brug for persongennemgang, til maskinkørsel og industri samt til CFK- og glasskydedøre til bl.a. sygehuse.  

Er det brandporte og/eller skydeporte, du har brug for, så skal du endelig kontakte os. Vores porte kan produceres i både standard- og specialstørrelser. Kontakt os ved at ringe på tlf. +45 87 11 00 90, eller skriv via vores e-mail info@multitek.dk eller vores kontaktformular for at høre nærmere om dine muligheder. 

Brandsikre stålskydedøre BS 60 & BS 120 til persongennemgang

Multi-Tek producerer og leverer 1- og 2-fløjede brandsikre stålskydedøre BS 60/120 i standardstørrelse og -udformning eller tilpasset dine individuelle ønsker. Vi producerer brandporte både med og uden gennemgangsdør og til installation på selvbærende konstruktion eller uden.  

2-fløjede stålskydedøre kan leveres med lige- eller uligedelte portfløje og som teleskopporte, hvis der kun er lidt plads ved siderne. 

Desuden kan Multi-Tek levere ekstraudstyr i form af:

Du finder udførlig information om åbningsautomatik og ABDL-anlæg i de relevante produktblade eller under vores tilbehør til døre og porte.

Vores brandporte produceres som standard i aluzink stålplader, hvortil der kan vælges efterbehandling af overfladen (fx maling). Det er også muligt at få leveret brandporte i rustfrit stål eller andre pladetyper. 

Brandsikre stålskydeporte/-døre (BS 60/120) er konstrueret og godkendt i henhold til DS 1052.2 og produceres under stadig kontrol fra DBI (Dansk Brandteknisk Institut). For 1- og 2-fløjede brandporte er den maksimale størrelse for DS-mærkning i bredde og højde 4800 x 3600 mm (BS60).  

75 Teleskop brandport Multi-Tek kompr

Brandsikre stålskydedøre EI2-60 & EI2-120 til maskinkørsel og industri

Vi kan også levere CE-mærkede skydeporte af typerne EI2-60 og EI2-120 til brug i industriområder. Portene fås med/uden gennemgangsdør og som 2-fløjede porte. Disse porte er vores egne nyudviklede porte samt produkter fra vores partnere. Fælles for alle produkterne er, at de er testet og dokumenteret hos akkrediterede europæiske institutter (bl.a. hos DBI i Hvidovre). 

Brandskydeport i hvid til industri

CFK- og glasskydedøre til bl.a. sygehuse

Vi producerer også glasskydedøre til steder, hvor der er ekstra behov for udsyn eller lys. Vores CFK-skydedøre med den karakteristiske smalle og elegante kantliste har bl.a. høstet anerkendelse på en lang række danske sygehuse. Skydedørene fås også med blyindlæg til røntgenafdelinger. 

Brandport på sygehus med akutmodtagelse

Brandport – men kun lidt omgivende vægplads?

En brandskydeport vil typisk være den enkle og billigste løsning. Det kræver, som udgangspunkt, plads ved siden af murhullet til parkering af portbladet (eks. A). I tilfælde med begrænset plads kan man lave brandporten 2-fløjet (de 2 portblade parkeres på hver side af murhullet – eks. B) eller som teleskopport (portbladene parkeres på samme side af murhullet – eks. C). 

Hvis der ikke er plads til en teleskopport eller 2-fløjet brandskydeport, er en mulighed at lade portbladet parkere over murhullet. I så fald laves brandporten som en hejseport (eks. D). En hejseport kræver som udgangspunkt plads over murhullet til parkering af portbladet, når porten står åben.  

I tilfælde af manglende plads over murhullet, kan man vælge en brandhejseport som teleskophejseport (eks. E), eller man kan vælge et Firescreen-brandgardin (eks. F), hvor gardinet rulles sammen i en boks over murhullet. 

Vi tilbyder altså flere mulige løsninger for at kunne tilgodese dine eksakte behov. 

Visualisering af forskellige brandskydeporte
Visualisering af forskellige hejseporte
Scroll to Top