Titel:

Multi Therm døre

Dato:
16-02-2016
Kort tekst:
 Elimenering af kuldebroer er en forudsætning for ultralave u-værdier
Billede:
Multi-Tek ståldør u-værdi
Lang tekst:


 

Multi Therm højisolerede ståldøre opnår de meget lave U-værdier ved brug af særlige kuldebro-isolatorer i form af kompositprofiler i både dørblad og karm. Samtidig er dørbladene isoleret med Isopentan blæst Polyuretan, der er blandt de allerbedst isolerende materialer. Det er kombinationen af den gode isolering i dørbladet OG de eliminerede kuldebroer, der giver de meget lave U-værdier i Multi Therm dørene.

 

Desværre bliver vi mange gange mødt af kunder, der fortæller om ståldøre, hvor leverandøren har oplyst tilsvarende lave U-værdier, men hvor beregningerne ikke holder vand. Ofte har man alene opgivet en u-værdi for isoleringsmaterialet, hvilket svarer til at gå ud i frostvejr i et par varme bukser med tilhørende vest MEN uden sko, strømper, handsker og hue. MAN kommer meget hurtigt til at fryse - hvis nogle skulle være i tvivl!

 

Multi Therm dørene har Multi-Tek A/S udviklet i samarbejde med DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og efterfølgende optimeret i samarbejde med kompositleverandørerne. Teknologisk Institut har som akkrediteret institut lavet de lovpligtige u-værdi beregninger.


 

shadow1.png